Nagoya Rich Hotel Nishiki, Nagoya

Nagoya Rich Hotel Nishiki

Rating: 
Located in Nagoya (Nagoya City Centre), Nagoya Rich Hotel Nishiki is within a 15-minute walk of Osu and Nagoya City Science Museum. This hotel is 0.8 mi (1.2 km) from Nagoya Station Tourist Information Center and 1.2 mi (2 km) from Nagoya Castle.